• kom. 694 200 484 / 502 626 095
 • Kontakt

  Bądźmy w kontakcie!X

  ADDRESSWojnicz, ul. Szkolna (hala sportowa)

  ZOSTAW KOMENTARZ

  Sending your message. Please wait...

  Thanks for sending your message! We'll get back to you shortly.

  There was a problem sending your message. Please try again.

  Please complete all the fields in the form before sending.

Regulamin klubu

REGULAMIN
Członka Klubu, składek członkowskich
w sekcjach karate, samoobrony i zajęć crossfit

 1. Bezwzględnie przestrzegać etykiety Dojo.
 2. Ściśle wykonywać polecenia wydawane przez instruktora prowadzącego zajęcia.
 3. Przed przystąpieniem do udziału w treningach należy wypełnić i podpisać deklarację członkowską, oświadczenie oraz posiadać zgodę lekarza. W przypadku osób niepełnoletnich
  posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
 4. Za utajnienie przed lekarzem dopuszczającym do treningu karate chorób mających wpływ na bezpieczeństwo ćwiczącego, w razie wypadku winę ponosi uczestnik (w przypadku osób
  niepełnoletnich – rodzic/opiekun).
 5. Członek klubu może uczestniczyć w zajęciach wyłącznie w swoich grupach w zależności od stopnia i wieku ćwiczącego. W przypadku zmiany grupy (sekcji) potrzebna jest zgoda Sensei.
 6. Na treningi należy przychodzić punktualnie w czystych kimonach lub strojach sportowych.
 7. Osoby posiadające minimum 4 kyu mogą uczestniczyć w treningach wszystkich grup pod warunkiem dostosowania się do wymogów danej grupy.
 8. Wysokość składek członkowskich :
  a. wpisowe dla osób rozpoczynających zajęcia (nowo przyjętych) wynosi 20 zł. Członkowie Klubu opłacają roczne ubezpieczenie w wysokości 30 zł.
  b. miesięczna składka członkowska wszystkich grup ćwiczebnych wynosi 65 zł.
  c. gdy w treningach karate uczestniczy więcej niż jedna osoba z jednej rodziny, wówczas jedna z nich płaci 65 zł, a pozostałe po 30 zł. Zniżka ta ma zastosowanie w przypadku sekcji karate.
  d. w przypadku uczęszczania w zajęciach karate RAZ w tygodniu składka członkowska jest zmniejszana do 35zł. W tym przypadku nie przysługują zniżki omawiane w punkcie „c”.
  e. składka za zajęcia samoobrony wynosi 35 zł.
  f. składka za zajęcia crossfitu wynosi 35zł.
  g. zajęcia samoobrona + crossfit płatne są 65 zł.
  h. można łączyć zajęcia karate oraz samoobrony/crossfitu po uprzednim skonsultowaniu tego z instruktorem prowadzącym zajęcia.
  i. składki należy wpłacić na konto klubu: Raiffeisen Bank: 88 1750 0012 0000 0000 3837 7248.
 9. Po opłaceniu składki członkowskiej i rezygnacji uczestnika z zajęć z przyczyn niezawinionych przez klub, składka nie będzie zwracana!
 10. Składkę członkowską należy opłacić z góry na dany miesiąc (do 10 dnia każdego miesiąca).
 11. Zwolnienie z opłat składek członkowskich przysługuje członkom klubu posiadającym status członka honorowego, instruktorom prowadzącym zajęcia treningowe i osobom posiadającym
  minimum 1 dan.
 12. Dzieci od 5 do 12 lat uczestniczą w zajęciach ogólnorozwojowych z elementami karate.
 13. Młodzież od 12 roku życia i osoby dorosłe uczestniczą w treningach w pełno wymiarowym programie szkoleniowym karate.
 14. Do sekcji samoobrony i na zajęcia crossfit przyjmowane są osoby posiadające minimum 15 lat.
 15. Zajęcie I – go miejsca w mistrzostwach Polski nadaje zawodnikowi status członka honorowego, a tym samym zwalnia go z płacenia składek przez okres jednego roku.
 16. Zajęcie II – go i III – go miejsca w mistrzostwach Polski lub I – go miejsca w mistrzostwach okręgu nadaje zawodnikowi status członka honorowego, a tym samym zwalnia go z płacenia składek przez okres 6 miesięcy.
 17. Członek klubu ma prawo uczestniczyć w treningach, brać udział w obozach sportowo-szkoleniowych i seminariach doszkoleniowych, przystępować do egzaminów na stopnie szkoleniowe
  kyu i stopnie mistrzowskie dan, brać udział w kursach instruktorskich i trenerskich, reprezentować klub na zawodach sportowych (kadra zawodnicza), pokazach karate oraz innych imprezach
  organizowanych przez klub.
 18. Członkowie klubu ćwiczący sporadycznie z powodu pracy lub szkoły / studiów / nie opłacają składki członkowskiej. Jednak udział w tych zajęciach możliwy jest jedynie po opłaceniu
  ubezpieczenia, uzyskania zgody lekarza oraz zgody rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich.
 19. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Prezesem Klubu – Wojciechem Hajduk tel. 694 200 484.

Wojnicz, dn. 25.09.2017r.

Regulamin do pobrania w wersji PDF.REGULAMIN do pobrania

Copyright © 20017-2018 All Rights Reserved - WKS "Kyokushin" Karate
Wykonanie i opieka techniczna: Comp-Web Studio

Szanowni Państwo ta strona używa plików \\\"cookies\\\". Zobacz nasza politykę prywatności.

czytaj więcej