Categories
Contacts

REGULAMIN
Członka Klubu, składek członkowskich
w sekcjach karate, samoobrony i zajęć crossfit

 1. Bezwzględnie przestrzegać etykiety Dojo.
 2. Ściśle wykonywać polecenia wydawane przez instruktora prowadzącego zajęcia.
 3. Przed przystąpieniem do udziału w treningach należy wypełnić i podpisać deklarację członkowską, oświadczenie oraz posiadać zgodę lekarza. W przypadku osób niepełnoletnich posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
 4. Za utajnienie przed lekarzem dopuszczającym do treningu karate chorób mających wpływ na bezpieczeństwo ćwiczącego, w razie wypadku winę ponosi uczestnik (w przypadku osób niep ełnoletnich rodzic/opiekun).
 5. Członek klubu może uczestniczyć w zajęciach wyłącznie w swoich grupach w zależności od stopnia i wieku ćwiczącego. W przypadku zmiany grupy (sekcji) potrzebna jest zgoda Sensei.
 6. Na treningi należy przychodzić punktualnie w czystych kimonach lub strojach sportowych.
 7. Osoby posiadające minimum 4 kyu mogą uczestniczyć w treningach wszystkich grup pod warunkiem dostosowania się do wymogów danej grupy.
 8. Przystąpienie do egzaminów na stopnie szkoleniowe kyu:
  (a) od 10 kyu do 6 kyu egzamin można zdawać dwa razy w roku szkoleniowym plus dodatkowy egzamin podczas pobytu na obozie letnim
  (b) od 5 kyu do 1 kyu egzamin można zdawać jeden raz w roku szkoleniowym po uzyskaniu zgody Sensei
  (c) egzaminy połówkowe junior od 10,1 kyu do 6,1 kyu egzamin można zdawać dwa razy w roku szkoleniowym plus dodatkowy egzamin podczas pobytu na obozie letnim
  (d) od 6.2 kyu egzamin można zdawać dwa raz y w roku szkoleniowym po uzyskaniu zgody Sensei
 9. Wysokość składek członkowskich:
  (a) wpisowe dla osób rozpoczynających za jęcia (nowo przyjętych) wynosi 2 0 zł. Członkowie Klubu opłacają roczne ubezpieczenie w wysokości 3 0 zł.
  (b) miesięczna składka członkowska wszystkich grup ćwiczebnych wynosi 70 zł przy dwóch treningach w tygodniu Jeżeli członek trenuje raz w tygodniu składka członkowska wynosi 40 zł.
  (c) gdy w treningach karate, samoobrony lub crossfit u uczestniczy więcej niż jedna osoba z jednej rodzi ny, wówczas jedna z nich płaci 70 zł, a pozostałe po 5 0 zł.
  (d) składki należy wpłacić wyłącznie na konto klubu, wskazany rachunek.

Bank BGŻ BNP PARIBAS
88 1750 0012 0000 0000 3837 7248
Wojnicki Klub Sportowy
Kyokushin Ka rate
32 830 Wojnicz,
Wielka Wieś 340

 1. Po opłaceniu składki członkowskiej i rezygnacji uczestnika z zajęć z przyczyn niezawinionych przez klub, składka nie będzie zwracana!
 2. Składkę członkowską należy opłacić z góry na dany miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca.
 3. Zwolnienie z opłat składek członkowskich przysługuje Zarządowi klubu, członkom klubu posiadającym status członka honorowego, instruktorom prowadzącym zajęcia treningowe i osobom posiadającym minimum 1 DAN.
 4. Dzieci od 6 do 12 lat uczestniczą w zajęciach ogólnorozwojowych z elementami karate.
 5. Młodzież od 12 roku życia i osoby dorosłe uczestniczą w treningach w pełno wymiarowym programie szkoleniowym karate.
 6. Do sekcji samoobrony przyjmowane są osoby posiadające minimum 14 lat.
 7. Zajęcie I go miejsca w mistrzostwach Polski nadaje zawodnikowi status członka honorowego, a tym samym zwalnia go z płacenia składek przez okres jednego roku.
 8. Zajęcie II go i III go miejsca w mistrzostwach Polski lub I go miejsca w mistrzostwach okręgu nadaje zawodnikowi status członka honorowego, a tym samym zwalnia go z płacenia składek przez okres 6 miesięcy.
 9. Członek klubu ma prawo uczestniczyć w treningach, brać udział w obozach sportowo szkoleniowych i seminariach doszkoleniowych, przystępować do egzaminów na stopnie szkoleniowe KYU i stopnie mistrzowskie DAN, brać udział w kursach instruktorskich i trenerskich, reprezentować klub na zawodach sportowych (kadra zawodnicza), pokazach karate oraz innych imprezach organizowanych przez klub.
 10. Osoby posiadające 4 kyu i wyżej powinny wykupić paszport EKO (European Karate Organization + licencja).
 11. Członkowie klubu ćwiczący sporadycznie z powodu pracy lub szkoły / studiów / nie opłacają składki członkowskiej. Jednak udział w tych zajęciach możliwy jest jedynie po opłaceniu ubezpieczenia, uzyskania zgody lekarza oraz zgody rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich.
 12. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Prezesem Klubu Sensei Wojciechem Hajduk. tel. 694 200 484

Wojnicz, dn. 5.09.2019r.

Regulamin do pobrania w wersji PDF – REGULAMIN