Categories
Contacts

REGULAMIN
Członka Klubu, składek członkowskich
w sekcjach karate, samoobrony i zajęć crossfit

 

 1. Bezwzględnie przestrzegać etykiety Dojo.
 2. Ściśle wykonywać polecenia wydawane przez instruktora prowadzącego zajęcia.
 3. Instruktor nie bierze odpowiedzialności za osoby, które przebywają na hali sportowej bez zgody zarządcy obiektu lub wiedzy instruktorów prowadzących zajęcia.
 4. Przed przystąpieniem do udziału w treningach należy wypełnić i podpisać deklarację członkowską, oświadczenie oraz posiadać zgodę lekarza. W przypadku osób niepełnoletnich posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
 5. Za utajnienie przed lekarzem dopuszczającym do treningu karate chorób mających wpływ na bezpieczeństwo ćwiczącego, w razie wypadku winę ponosi uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich – rodzic/opiekun).
 6. Członek klubu może uczestniczyć w zajęciach wyłącznie w swoich grupach w zależności od stopnia i wieku ćwiczącego. W przypadku zmiany grupy (sekcji) potrzebna jest zgoda Sensei.
 7. Na treningi należy przychodzić punktualnie w czystych kimonach lub strojach sportowych. Wejście na halę sportową możliwe jest najwcześniej 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 8. Osoby posiadające minimum 4 kyu mogą uczestniczyć w treningach wszystkich grup pod warunkiem dostosowania się do wymogów danej grupy.
 9. Przystąpienie do egzaminów na stopnie szkoleniowe kyu:
  (a) od 10 kyu do 7 kyu egzamin można zdawać dwa razy w roku szkoleniowym plus dodatkowy egzamin podczas pobytu na obozie letnim
  (b) od 6 kyu do 1 kyu egzamin można zdawać jeden raz w roku szkoleniowym po uzyskaniu zgody Sensei
  (c) egzaminy połówkowe junior od 10,1 kyu do 6,1 kyu egzamin można zdawać dwa razy w roku szkoleniowym plus dodatkowy egzamin podczas pobytu na obozie letnim
  (d) od 6.2 kyu egzamin można zdawać dwa raz y w roku szkoleniowym po uzyskaniu zgody Sensei
 10. Wysokość składek członkowskich:
  (a) wpisowe dla osób rozpoczynających za jęcia (nowo przyjętych) wynosi 2 0 zł. Członkowie Klubu opłacają roczne ubezpieczenie w wysokości 3 0 zł.
  b) miesięczna składka członkowska dla sekcji KARATE wynosi 90 zł przy dwóch treningach w tygodniu. Jeżeli członek trenuje raz w tygodniu – składka członkowska wynosi 70 zł.
  c) miesięczna składka członkowska dla sekcji CROSSFIT wynosi 50 zł.
  d) uczestnictwo w zajęciach raz w tygodniu należy zgłosić w poprzedzającym zajęcia miesiącu.
  e) wyselekcjonowana przez instruktorów kadra zawodnicza klubu może bezpłatnie korzystać z dodatkowych treningów przygotowujących do turniejów/pokazów.
  f) składki należy wpłacić wyłącznie na konto klubu, wskazany rachunek.

Bank BGŻ BNP PARIBAS
88 1750 0012 0000 0000 3837 7248
Wojnicki Klub Sportowy Kyokushin Karate
32 830 Wojnicz, Wielka Wieś 340

11. Po opłaceniu składki członkowskiej i rezygnacji uczestnika z zajęć z przyczyn niezawinionych przez klub, składka nie będzie zwracana! 12. Składkę członkowską należy opłacić z góry na dany miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca.
13. Członek klubu ma prawo uczestniczyć w treningach, brać udział w obozach sportowo-szkoleniowych i seminariach doszkoleniowych, przystępować do egzaminów na stopnie szkoleniowe KYU i stopnie mistrzowskie DAN, brać udział w kursach instruktorskich i trenerskich, reprezentować klub na zawodach sportowych (kadra zawodnicza), pokazach karate oraz innych imprezach organizowanych przez klub.
14. Osoby posiadające 6 kyu i wyżej powinny wykupić paszport EKO (European Karate Organization + licencja).
15. Członkowie klubu ćwiczący sporadycznie z powodu pracy lub szkoły / studiów / nie opłacają składki członkowskiej. Jednak udział w tych zajęciach możliwy jest jedynie po opłaceniu ubezpieczenia, uzyskania zgody lekarza oraz zgody rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich.
16. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wartościowe rzeczy zgubione/pozostawione na terenie całego obiektu.
17. Obowiązuje całkowity zakaz ćwiczeń w artykułach, które mogą być zagrożeniem dla współćwiczących tj. zegarki, bransoletki, kolczyki, naszyjniki itp.
18. W czasie trwania zajęć na hali sportowej mogą przebywać jedynie osoby biorące aktywny udział w zajęciach. Obowiązuje zakaz przebywania widzów, kibiców itd.
19. Powyższy regulamin obowiązuje we wszystkich sekcjach/lokalizacjach, w których prowadzona jest działalność Wojnickiego Klubu Sportowego „Kyokushin” Karate w Wojniczu.
20. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny – 694 200 484 / 502 626 095.

Wojnicz, dn. 1.09.2022r.

Regulamin do pobrania w wersji PDF – REGULAMIN